โครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน เพื่อมาตรฐานการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น