ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่องาน RSS

ตัวกรองผู้ใช้ - 9422 นำตัวกรองออกไป

ชื่อเรื่อง / หมวดหมู่ / ผู้ใช้งาน สิ้นสุดใน ID Desc
 
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี 
หมดอายุแล้ว ID: 60d0136104035
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   แสดงคำอธิบาย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานนิติกร
หมดอายุแล้ว ID: 60c6e06117668
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   แสดงคำอธิบาย
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5d419c236eb5c
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   แสดงคำอธิบาย
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
หมดอายุแล้ว ID: 5d08b0a5361a9
หมวดหมู่ ประกาศรายชื่อ หน่วยงาน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี   แสดงคำอธิบาย
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาคปฏิบัติ) ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
หมดอายุแล้ว ID: 5cff4a9cb0980