ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา
 2561-07-22 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-17 04:17PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานโยธา

yota170818.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
สุพรรณบุรี, -
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-07-22 04:30PM)
ฮิต:
1878 ฮิต