ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานพนักงานราชการ
 2561-07-17 02:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-17 02:00PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ปทุมธานี

พนักงานราชการ

รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ปทุมธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ปทุมธานี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-07-17 02:00PM)
ฮิต:
2564 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

1. ดำเนินการ สนับสนุน ให้คำปรึกษา และบริการทางวิชาการเกี่ยวกับการผังเมืองและโยธาธิการ

ที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย