ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 2561-07-20 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-05 03:39PM
 กองแผนงาน

ธุรการ 1 ตำแหน่ง

ขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

05072561.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2554-07-05
ตั้งอยู่ที่:
Bangkok, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-05
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-07-20 04:30PM)
ฮิต:
2487 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา

Employer