ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
 2561-07-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-05 12:31PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

ตำแหน่ง : พนักงานโยธา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 

ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางช่างก่อสร้าง , ช่างโยธา และช่างสำรวจ

 

yota280661.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
สุพรรณบุรี, -
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-06-27
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-07-12 04:30PM)
ฮิต:
3042 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ