ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งพนักงานนิติกร
 2564-07-01 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-06-21 11:14AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ปัตตานี

พนักงานนิติกร

ประกาศ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ปัตตานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ปัตตานี, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2564-06-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-07-01 12:00AM)
ฮิต:
462 ฮิต