ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานนิติกร
 2564-06-21 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-06-15 11:08AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครปฐม
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครปฐม, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นครปฐม, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-06-15
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-06-21 12:00AM)
ฮิต:
417 ฮิต