ประกาศรับสมัครงาน

การประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ ๒ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco WebEX Meetings
 2564-06-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-06-11 02:05PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานวางผังเมือง

2.พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

3.พนักงานระบบงานคอมพิวเตอร์

4.พนักงานธุรการ

5.พนักงานเทคนิค

Master-3-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ออ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-06-11
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-06-30 04:30PM)
ฮิต:
527 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร