ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเล่ือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานทดสอบวัสดุ (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู)
 2564-06-14 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-05-31 10:52AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. หนองบัวลำภู

ตำแหน่ง พนักงานทดสอบวัสดุ

Completed310564.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
หนองบัวลำภู, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
หนองบัวลำภู, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2564-05-31
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-06-14 12:00AM)
ฮิต:
308 ฮิต