ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนิติกร
 2564-05-31 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-05-28 01:35PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครปฐม
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครปฐม, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นครปฐม, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-05-27
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-05-31 12:00AM)
ฮิต:
364 ฮิต