ประกาศรับสมัครงาน

เลื่อนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2
 2564-04-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-04-20 08:24AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

พนักงานวางผังเมือง

พนักงานจัดสถานที่พิธีการ

พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

พนักงานธุรการ

พนักงานเทคนิค

ประกาศ พรก..pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-04-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-30 04:30PM)
ฮิต:
670 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร