ประกาศรับสมัครงาน

เลื่อนการสอบแข่งขันเพืื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศกรรมขนส่งและจราจร)(ป.โท) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ป.โท) วิศวกรโ
 2564-04-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-04-20 08:29AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศกรรมขนส่งและจราจร)(ป.โท)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ป.โท)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ป.ตรี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

นิติกรปฏิบัติการ

นายช่างโยธาปฏฺิบัติงาน

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศ ขรก.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
9
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-04-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-30 04:30PM)
ฮิต:
1060 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร