ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ต.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ(ด้านวิศวกรรมขนส่งและะจราจร) (ปริญญาโท) วิศวกรโ
 2564-04-27 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-04-08 11:46AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

3.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

5.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) ปริญญาโท

7.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

8.ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ปริญญาโท)

9.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

Scan เม.ย. 08, 2021 (7).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
9
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-04-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-27 04:30PM)
ฮิต:
1921 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร