ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง พนักงานจัดสถานที่พิธีการ พนักงานระบบคอมพิวเตอร์ พนักงานธุ
 2564-04-22 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-04-08 09:16AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง

2.ตำแหน่งพนักงานจัดสถานที่พิธีการ

3.ตำแหน่งพนักงานระบบคอมพิวเตอร์

4.ตำแหน่งพนักงานธุรการ

5.ตำแหน่งพนักงานเทคนิค

Scan เม.ย. 08, 2021 (4).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-04-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-22 04:30PM)
ฮิต:
1132 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร