ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2564-04-02 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-03-26 10:28AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

ตำแหน่งพนักงานนิติกร จำนวน  1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน.PDF
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
สุพรรณบุรี, -
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-03-26
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-02 12:00AM)
ฮิต:
1064 ฮิต