ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานวิศวกรโยธา สนงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
 2564-04-01 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-03-19 09:28AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

พนักงานราชการ

Yala_19032564.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2564-03-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-01 04:30PM)
ฮิต:
3557 ฮิต