ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู)
 2564-04-09 05:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-03-12 03:17PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. หนองบัวลำภู

พนักงานทดสอบวัสดุ

25640312_c.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
หนองบัวลำภู, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
หนองบัวลำภู, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2564-03-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-09 05:00PM)
ฮิต:
745 ฮิต