ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานนิติกร และตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง
 2564-04-01 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-03-12 08:38AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

ตำแหน่งพนักงานนิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง จำนวน  ๑  อัตรา  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ.PDF
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
สุพรรณบุรี, -
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-03-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-01 12:00AM)
ฮิต:
691 ฮิต