ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2561-04-11 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-03-26 01:20PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.พนักงานวิศวกรโยธา

2.พนักงานวางผังเมือง

3.พนักงานภูมิสถาปนิก

4.พนักงานระบบคอมพิวเตอร์

pdf995.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
4
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
วันที่เริ่มต้น:
2561-03-26
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-04-11 04:30PM)
ฮิต:
4002 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ไดัรับข่าวสาร