ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และพนักงานวิศวกรโยธา
 2564-03-12 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-03-05 01:46PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

พนักงานโยธา และพนักงานวิศวกรโยธา

yala_yotar.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2564-03-05
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-03-12 04:30PM)
ฮิต:
1396 ฮิต