ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานโยธา และตำแหน่ง พนักงานวิศวกรโยธา ในสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
 2564-03-03 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-02-22 06:50PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 ตำแหน่ง และพนักงานโยธา 1 ตำแหน่ง

Yala_name_compressed.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2564-02-22
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-03-03 04:30PM)
ฮิต:
1120 ฮิต