ประกาศรับสมัครงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2564-03-07 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-02-19 03:06PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สุพรรณบุรี

  ตำแหน่งพนักงานนิติกร  และตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง  

รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
สุพรรณบุรี, -
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
สุพรรณบุรี, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-02-19
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-03-07 12:00AM)
ฮิต:
961 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

เงินเดือน