ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร)ปริญญาโท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ปริญญาโท วิศวกรรมโ
 2564-03-06 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-02-17 04:12PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) ปริญญาโท

2. ตำแหน่งวิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ ปริญญาโท

3. ตำแหน่งวิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ ปริญญาตรี

4. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

6. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

8. ตำแหน่งนายช่างเขี่ยนแบบปฏิบัติงาน

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Scan_20210217.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
9
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-02-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-03-06 04:30PM)
ฮิต:
1569 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร