ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) ปริญญาโท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (
 2564-04-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-01-29 11:36AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร) ปริญญาโท

2.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

3.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

4.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

6.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

7ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

8.ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบปฏิบัติง่น

9.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

Scan ม.ค. 29, 2021 (9).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
9
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-01-29
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-04-30 04:30PM)
ฮิต:
2448 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร