ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
 2564-02-01 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-01-21 08:53AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ราชบุรี

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

gisok.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ราชบุรี, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-01-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-02-01 12:00AM)
ฮิต:
843 ฮิต