ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบและประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 2564-01-15 12:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-01-13 10:53AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ราชบุรี
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ราชบุรี, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2564-01-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-15 12:00PM)
ฮิต:
902 ฮิต