ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2564-01-12 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-01-08 07:31AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครสวรรค์

พนักงานวิชาการแผนที่และภาพถ่าย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินพนักงานรา.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครสวรรค์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
นครสวรรค์, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2564-01-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-12 12:00AM)
ฮิต:
951 ฮิต