ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 2564-03-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2564-01-05 05:18PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Scan ม.ค. 05, 2021 (35).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2564-01-05
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-03-31 04:30PM)
ฮิต:
1293 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร