ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 2564-01-30 04:30AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-30 10:59AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

จังหวัดศรีสะเกษ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ที่สอบได้คะแนนการประเมินแต่ในละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

WinJob_Sisaket2020.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ศรีสะเกษ, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ศรีสะเกษ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-30
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-30 04:30AM)
ฮิต:
991 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา