ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน) ตำแหน่งพนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 2564-01-10 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-24 12:42PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ราชบุรี

พนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

gis_compressed.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ราชบุรี, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2564-01-10 12:00AM)
ฮิต:
1117 ฮิต