ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 2563-12-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-18 02:18PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

Scan ธ.ค. 18, 2020 (25).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-18
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-28 04:30PM)
ฮิต:
1321 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร