ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดพังงา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป
 2563-12-15 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-09 03:57AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. พังงา

พนักงานบริหารงานทั่วไป

phang_nga-Job-ann631208_name.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
พังงา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
พังงา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-15 12:00AM)
ฮิต:
682 ฮิต