ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีิสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
 2563-12-08 06:00PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-01 09:46AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

Doc20201201093111.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
เป็นความลับ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-01
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-08 06:00PM)
ฮิต:
884 ฮิต