ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานด้านช่างโยธา / ธุรการและบันทึกข้อมูล (สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร)
 2563-11-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-16 10:11AM
 สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

- งานด้านช่างโยธา

- งานด้านบันทึกข้อมูลและธุรการ 

161163.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-16
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-30 04:30PM)
ฮิต:
1163 ฮิต