ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ตำแหน่งพนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
 2563-11-16 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-12 08:10AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เพชรบูรณ์

ตำแหน่งพนักงานจัดทำแผนที่บนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

ประกาศฯรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เพชรบูรณ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-16 12:00AM)
ฮิต:
846 ฮิต