ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน สนงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
 2563-11-16 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-09 03:42PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

Yala2563-11-09.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-09
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-16 12:00AM)
ฮิต:
875 ฮิต