ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (จ้างเหมาบริการ) (สำนักสนับสนุนและบริการด้านช่าง 1)
 2563-11-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-05 09:45AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประจำไซต์งาน) 

- ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน) 

051163.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-04
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-30 04:30PM)
ฮิต:
962 ฮิต