ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง (จ.เลย)
 2563-11-04 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-11-03 03:00PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เลย

พนักงานผังเมือง

31163.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เลย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-11-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-04 04:30PM)
ฮิต:
758 ฮิต