ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์
 2563-10-19 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-08 10:24AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่ง พนักงานประชามสัมพันธ์

Scan_20201008 (2).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-08
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-10-19 04:30PM)
ฮิต:
1148 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร