ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลธรรมดา (เอกชน) (กองมาตราฐานราคากลาง)
 2563-10-09 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-02 08:30AM
 กองมาตรฐานราคากลาง

- ตำแหน่งเลขานุการและงานสารบรรณ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่งการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

051063.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ลูกจ้างประจำ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-10-09 04:30PM)
ฮิต:
1062 ฮิต