ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารบรรณ (กองผังเมืองเฉพาะ)
 2563-10-26 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-01 01:27PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

011063.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-01
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-10-26 04:30PM)
ฮิต:
1049 ฮิต