ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และพนักงานนิติกร
 2563-11-30 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-09-23 01:32PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป

2.ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

3.ตำแหน่งพนักงานนิติกร

Scan_20200921 (4).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-09-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-30 04:30PM)
ฮิต:
2189 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร