ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ สถาปนิกปฏิบัติการ และมัณฑนากรปฏิบัติการ
 2563-11-27 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-09-03 04:03PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักผังเมืองปฏิบัติการ 

2.ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ

Scan_20200903 (16).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
3
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-09-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-11-27 04:30PM)
ฮิต:
2761 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับมูลข่าวสาร