ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (ตำแหน่งสถาปนิกใหญ่) กรมโยธาธิการและผังเมือง
 2563-08-10 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-07-24 10:43AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ตำแหน่ง สถาปนิกใหญ่

Scan_20200724.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-07-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-08-10 04:30PM)
ฮิต:
1563 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับมูลข่าวสาร