ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 2563-08-11 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-07-21 09:08AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ยะลา

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

Yala_test_compressed.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ยะลา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ยะลา, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-07-21
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-08-11 04:30PM)
ฮิต:
3014 ฮิต