ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ต.นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ นายช่างเทคนิคปฏิบ
 2563-07-20 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-24 02:34PM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ

2.ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ

3.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

4.ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

5.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

Scan_20200624 (20).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
6
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-24
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-07-20 04:30PM)
ฮิต:
2129 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร