ประกาศรับสมัครงาน

กำหนดวัน เวลาเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
 2563-07-03 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-23 10:38AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1.ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

Scan_20200623 (10).pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
กองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-08
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
ข้าราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-23
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-07-03 04:30PM)
ฮิต:
1519 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร