ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านจัดส่งเอกสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง (สนง.เลขานุการกรม)
 2563-07-15 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-22 10:20AM
 สำนักงานเลขานุการกรม

จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านจัดส่งเอกสารของกรมโยธาธิการและผังเมือง

220663.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-06-27
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
กรุงเทพมหานคร, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-22
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-07-15 04:30PM)
ฮิต:
1560 ฮิต