ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2563-08-02 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-06-18 01:55PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ระยอง

พนักงานวิศวกรโยธา

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

CCF18062563_0001.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ระยอง, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ระยอง, ภาคตะวันออก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-06-17
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-08-02 04:30PM)
ฮิต:
2538 ฮิต